ԲՀԿ¬ն քար նետող չի


Ըստ Վարդան ԲՈՍՏԱՆջյանի` ԲՀԿ¬ն ոչ մեկի ԲՈՍՏԱՆը քար չի նետել, բայց բանջարաԲՈՍՏԱՆային կուլտուրաների, ու հատկապես կարտոֆիլի աճեցման գործով լուրջ զբաղվել է: