Վիկտոր Սողոմոնյանի բողոք-տրտունջը 


 

«Տժվժիկի» ոճով

- Ներսը Քոչարյան, դուրսը Քոչարյան: Ըշտը «կերանք»-«կշտացանք», լմընցավ-գնաց: