Երեք անծանոթ` գնացքում


1920 թ. երեք անգլիացի ճանապարհորդում էին գնացքի նույն վագոնախցում: Ծանոթության ժամանակ նրանք ապշել են` հայտնաբերելով, որ իրենցից մեկի անունը Բինկհեմ է, երկրորդինը` Պաուել, երրորդինը` Բինկհեմ¬Պաուել: Նրանցից ոչ մեկը մյուսի հետ ազգակցական կապ չի ունեցել: