Կառավարության «բանաստեղծությունը»


Շիրազաբար Սերմնացուներ` ձեռքերիս, և սապոգներ` ոտքերիս, և վարկերը թևիս տակ, ես գյուղերը «բարձրացա», թողած` դղյակ ու քաղաք: