Խաղ և հակախաղ


Թեպետ Գալուստ Սահակյանը պնդում է, թե ՀԱԿ¬ի խաղը «տուն¬տունիկ» է, այնուամենայնիվ, այն ավելի նման է «Բռնոցի¬պպզոցիի»: Այդ պարագայում իշխանություն ները ստիպված կլինեն հրամցնել սեփական խաղը` «չլիկ¬դաստա»: