Կարապետիչի ինքնագնահատականը


 

Կարապետիչը կարապ չէ, որ վերջին երգը երգի,

Պարապ չէ, որ չարախոսներին պատասխանի,

Թառափ չէ, որ մատուցվեր ԱԼՄ-ի հոգեհացին:

Կառափ չէ սովորական իր ուսերին,

Տարափ է «սուրբ» խոսքերի և գործերի: