ՀԱԿ-ի ցուցակից դուրս մնացածները


 

Ինչպես եղբայրական գերեզմանոցում

 

На братскых могилах не ставят крестов
 
И вдовы на них не рыдают…