Ոչ թե ՀՀ, այլ` ՀԿՀ


 

Եթե կրկին ձևավորվի կոալիցիա, մեր երկիրը կարող է կոչվել Հայաստանի Կոալիցիոն Հանրապետություն: