Զանգվածային արտագաղթ ՀԱԿ-ից


 

ՀԱԿ-ն այնքան խոսեց արտագաղթից, որ իր ընտրազանգվածի կեսից ավելին արտագաղթեց ԲՀԿ: Հիմա էլ Կոնգրեսից արտա-գաղթում են կոալիցիոն գործընկերները: