Հանսթմանի խոստվանությունից խուսափումը 


 

Շիրազի ոճով

Ես Վարդանին չեմ տեսել,

Ու ոչ մի բան չեմ հիշում,

Բայց թողել է նա մի «հետք»

Իմ փողերի քսակում: