Դիտարկում


 

Ընտրությունների առիթով կաշառքն ու բարեգործությունն այնքան են մերձենում, սերտաճում, որ դառնում են «Այր ու կին, մի մարմին»: Իսկ դրանց սահմանազատման փորձերը դառնում են զրպարտության միտում: