Խոսակցություն «մոռգի» ճանապարհին


«ՀԻՎԱՆԴԻ» ՀԱՐԱԶԱՏ¬Ես պատահաբար իմացա, որ մեր հիվանդը արդեն հինգ օր է` գտնվում է մոռգում: Իսկ դուք ասում էիք, թե բոքսում է: ԲԺԻՇԿ¬Բա ի՞նչ, պետք է ասեի, որ սիստեման մոռգում ենք դիակին միացրել և նրան 100 դոլարանոց ներարկումնե՞ր ենք անում…