«Ծախ¬ված» Լ. Տեր¬Պետ¬րոս¬յա¬նը և ամ¬բո¬խը


Հա¬յի փիս խա¬սիա¬թ¬ ա, երբ ընդ¬դի¬մա¬դի¬րը դա¬դա¬րում է իշ¬խա¬նութ¬յուն¬նե¬րին հայ¬հո¬յել, ամ¬բո¬խն¬ ան¬մի¬ջա¬պես գո¬չում է` «ծախ¬վե¬ցի՞ր, սո¬ղուն»: