Պու¬տի¬նը` Մեդ¬վեդևին


Ե¬թե ար¬դա¬րաց¬նում ես Արևմուտ¬քի խա¬չակ¬րած ար¬շա¬վան¬քը, ա¬ռա¬ջի¬կա նա¬խա¬գա¬հա¬կան ընտ¬րԱՐ¬ՇԱ¬ՎԱՆՔԴ ձա¬խող¬ված հա¬մա¬րիր: Երկ¬րորդ «սրոկ» քեզ չեմ նվի¬րե¬լու: