Անկապ բառախաղ, տողատակային կապվածությամբ


ՀՅԴ¬ն «ամուսնալուծվեց» Ռ. Քոչարյանի հետ (թեպետ պնդում է, որ կապը արտաամուսնական է եղել), այնուհետև իշխանաԼՈՒԾՎԵՑ, հիմա փորձում է հանգուցաԼՈՒԾ ՎԵԼ, ԼՈՒԾԸ թոթափել, ԼՈՒԾույթը մատուցել ընտրազանգվածին: