Դավիթ Հակոբյանը ստեղծելու է ազ·ային ՃԱԿԱՏ


Աշխարհն անցիր, մեր միայնակ մարքսիստի պես լուսապսակ ՃԱԿԱՏ չկա: