Այսօրվա քաղաքական դաշտի պատկերավորումը


Հրանտ Մաթևոսյանի խոսքերով «Հեռվի տնակը կան·նած էր անշարժ, ցողունները կան·նած էին անշարժ, անտառը կարծես ծառերի բանակ էր, բայց ծառերը կան·նած էին անջատ, անտառի եզր ելած կաղնին անտառի հետ կապ չուներ, ամեն ինչ կան·նած էր ինքն իր համար, ոչ մեկը ոչ ոքի հետ չուներ ոչ մի կապվածություն»: