Ոչ թե նիհար, այլ ·եր. հայկական ճաշակ է


Մեր օլի·արխները «նիհար» շահույթից ալեր·իա ունեն: Գեր շահույթ չունենալիս` առաջնորդվում են «շ վպ րՏոՈՍՈ, վՈ ՍՏրՑպռ վպ ոՐՏրՈюրՖ» ռուսական ասույթով: