Ազատ ներսուդուրս


Ըստ քաղաքա·ետների` արմատականների հետ երկխոսության արդյունքում Հայաստանը բաց դռների քաղաքականության անցավ ներքին քաղաքական կյանքում: