Մոլորակային համակարգ` նման արեգակնայինին


Ամերիկայի գիտնականները հայտնաբերել են երկու մոլորակներից բաղկացած նոր համակարգ, որը տեսքով նման է արեգակնային համակարգին, սակայն չափերով բավական փոքր£ Այդ երկու մոլորակները պտտվում են Արեգակից երկու անգամ փոքր և նրանից սառը մի պայծառ աստղի շուրջ£ Ինչպես տեղեկացնում է "նւՏ ԾՏրՍՉօ"¬ն` հայտնաբերված մոլորակային համակարգը շատ հեռու է երկրագնդից` հինգ հազար լույսային տարի£