Վերադարձ 1941 թ. շարային քայլքին


Էստոնիայի զինված ուժերը հրաժարվում են նաև խորհրդային շարային քայլքից և վերադառնում մինչև Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը երկրի բանակում ընդունվածին£ Կառավարության ներկայացուցիչների հավաստմամբ` գլխավոր պահանջը լինելու է պահել քայլքի տակտը և հավասարություն պահպանել. քայլի երկարությունը` 80 սմ, հաճախականությունը` 1 րոպեում 120 քայլ£ Շարային այս փոփոխությունն առաջին անգամ կցուցադրվի 2008¬ի փետրվարի 23¬ին` Պյառնու քաղաքում, Էստոնիայի 90-ամյակին նվիրված շքերթում£