Կոալիցիոն ուժերի նոր «հուշագիր»-երդումը` առ Աստված


 

Հ. Սարուխանի խոսքերով

Մի´ թող մտոք կուրանամ`

Լինեմ խլականջ,

Պետրոսի պես ուրանամ`

Մինչ աքլորականչ...

Արամ ՀԱԿՈԲՅԱՆ