ՌԴ¬ն «սիրահարվել» է ԼՂ լեռներին


Վիսոցկու ոճով - ՁՈՍ ՏրՑՈՉՖՑպ վպվցՋվօպ րտՏՐօ, շ րպոպ ցՋպ ՉրԴ ՊՏՍՈջՈս. խցփՔպ չՏՐ ՎՏչցՑ ոօՑՖ ՑՏսՖՍՏ չՏՐօ…