Հայաստանի ընչազուրկների Նոր տարվա «օրհներգը»


Չարենցաբար Հոգ չէ, որ այս տարին անցավ տենդի պես, Կյանքը դարձավ անմխիթար, զառանցանք, Մենք կժպտանք, գոհ կժպտանք Նոր տարուն Ու կգնանք հրաշքներին ընդառաջ: