Ընտրակաշառք վերցրածների ապաշխարանքը


 

Ներսես Շնորհալու աղոթքի նմանությամբ

Աջդ քո հովանի լիցի ի վերա իմ...

...Զի մի երբեք սասանեցայց,

Եվ ողորմեա քո արարածոցդ

Եվ ինձ կաշառակերիս: