ԽԱՉԲԱՌ


 

Ուղղահայաց . 1.«Երրորդը միշտ էլ ... է», 2.Ջրավազան, 3.Ոչ փոքրատառ, 4. ...Լենին, 5.Փլավի հարմար հացազգի, 7.Շոկոլադ` «... գոլդ», 8.Հորդանալ, 13.Գրավոր խնդրանք, 14.Տաք քամի, 15.Շրիֆտ, 17.Օթելլոյի ազգությունը, 19.Բուհական պարապմունք, 20.Գրելու կավե թուղթ, 22.Գրական ժանր, 23.Թղթեր վավերացնող, 24.Համաճարակ, տարածում, 25. ...-զարդարել, 27.Ռուս միապետ, 31.Մտաբերել, 32.Գերեզման, 33.Պատվելի, 35. Կաթնամթերք, 37.Շինել, կերտել, 38.Վարպետանալ, 39.Անծակ ասեղ, 41.«... ուլիկ, սիրուն բալիկ», 42.Դիմելաձև երկարականջին:

Հորիզոնական. 6.Գործը հասցնել վերջին, 9.Ասպարեզ, բնագավառ, 10.Հարբեցող (խսկց.), 11.Մարկոս աղա ..., 12.Բռնցքամարտի հատված, 14.Հորդառատ անձրև, 16. Իպոդրոմ, 18.Խանդավառություն, ոգևորություն, 20.Անշունչ մարմին, 21.Պոմպեյն ավերած հրաբուխ, 25.Պարզ, ջինջ, 26.Ներկայացում, 28.Ուտեստ, 29.«Սիմոն ..., Սիմոն բեր», 30.Կոկտեյլ պատրաստող, 31.Զինվորական հին կոչում, 33.Մեկ հատ, 34.Հաճույք, բավականություն (խսկց.), 36.Եկեղեցի, աղոթարան, 40.Պտղատու ծառ, 41.Զգացմունքային, 43.Ընդառաջել, 44.Ծառա, 45.Առաքելական, կաթոլիկ, ..., 46.Գումարման նշան, 47.Մկրատով թուղթը մանրել, 48.Մոլեգին: