Կոռուպցիայի պարագլուխները` իրենց ենթականերին 


 

- Փող աշխատելու բոլոր մեծ ու փոքր անցքերը փակվում են: Հանձնարարում ենք երկու ամսում կազմել «բիզնես-պլան», որի առանցքը պետք է լինի նոր անցքերի հայտնաբե րումը և հների վերաբացման մեթոդիկայի մշակումը: