Դարձյալ ու դարձյալ` պետք է, պետք է£


Տեսնես ե՞րբ կլինի, որ մեր իշխանությունների բառապաշարում երկու բառից կազմված այս բառակապակցությունից միայն մեկը մնա` է£ Հ.Գ. ¬ Մարզերից մեկում բնակվող քաղաքացու նպաստի վճարումը դադարեցվել էր£ Նա խնդրել էր դստերը` դիմել սոցապ նախարարություն£ Մինչ նախարարությունից ստացվեց պաշտոնական պատասխանառ այն, թե մարզային կառույցը վարվել է օրենքին համապատասխան, տեղում քաղաքացու ականջին շշնջացել էին` «Վերաբերվիր և նպաստդ ստացիր»£ Այսպիսով` դուստրը մերժումն ու մերժման հիմնավորումն ստացավ, քաղաքացին` նպաստ, սոցիալական ծառայությունն էլ… Դա էլ ընթերցողը թող կռահի` ինչ ստացավ սոցիալական ծառայությունը£

Սուսաննա ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ