«Մեծ լվացք»


Փաստորեն Մարգար Օհանյանը երկու լվացք է արել` մեկ տաշտակում` նաև մեքենաների լվացման պատրվակով մեծ փողեր յուրացնելով. Իսկապես` տաղանդավոր լվացարար: Դատարանում նա երևի կասի, թե ո՞ւմ տանիքի ներքո է փողալվացմամբ զբաղվել: