Լ. Տեր¬Պետրոսյանը` մերձավորների շրջապատում


Չարենցաբար Իմ ելույթում, դուք գիտե՞ք, ինձ ոչ ոք չի ճանաչում, Կարծես ուրիշն է «երգում» գաղտնի ձգտումը հոգուս: