Մաշված քաղաքական կյանք


 

ԼՐԱԳՐՈՂ - Ինչպիսի՞ն է Հայաստանում քաղաքական կյանքը:

ՔԱՂԳՈՐԾԻՉ - Ախր էլ կյանք չմնաց.

Հալվեց-մաշվեց-գնաց: