Նախկին կոնգրեսականների խոհերը տերյանաբար


Ըստ Կ. Ռուբինյանի Հեռանալ, մոռանալ ամեն ինչ, ամենին մոռանալ, Չսպասել, չխորհել, չափսոսալ, հեռանալ…