Բացատրական բառարանից


ՎԱՐԿ ¬ ՎԱՐ(պետորեն) Կ(ողոպուտ)