Հորդո՞ր, թե՞ անեծք ՀԱԿ¬ին


Բացատրական բառարանից ԿՈՆԳՐԵՍ ¬ ԿՈՆ(յուկտուրա) ԳՐԵ´Ս…