Տ. Կարապետիչը` Արտաշատում պատգամավորացու դառնալուց հետո


 

Չարենցաբար

Թողած իմ հին կայարանը, տունս` շինված անտաշ քարով,

Կոնդը թողած, Կոնդի այգին ու հարազատ երկինքը մով,

ԱԼՄ-ին և «ԺԿ»-ին անգամ չասած մնաս բարով,

Ա˜նց եմ կենում հիմա տխուր Արտաշատի ճանապարհով: