Ձվարտադրողների բացատրական բառարանից


ՁՈՒ ¬ Ձ(ախ) ՈՒ(տեստ) ՀԱՎԿԻԹ ¬ ՀԱՎ(ի) ԿԻԹ(առ)