«Անջո» ղեկավար, «անջտված» պետություն


Անդամակցելով «չմիավորվածների շարժում» կազմակերպությանը` Ադրբեջանը կդառնա է´լ ավելի «անջտված» պետություն` էն գլխից «անջո» ղեկավարով: