Տեր-Պետրոսյանի բնութագիրը` այսօրվա լույսի ներքո


 

Թոմաս Էլիոթի խոսքերով

...Եվ վերջինը` վավերացման ցավն այրող,

Որ գալիս է քո անցյալի փաստերից.

Ճանաչված շարժառիթի ամոթը,

Գիտակցումը վնասակար արարքի,

Որ նախկինում արժանիք ես դու կարծել: