Հակառակորդների նմանությունը


 

Թե´ «Վարդանիկը», թե´ «Բուռնաշը» տոնավաճառների սիրահար են: Մեկը ամբողջ Գյումրին է վերածել տոնավաճառի, մյուսը «Հրազդան» մարզադաշտի շրջակա հսկայական տարածքը: