Թիվ 2 ահաբեկիչն «ուսուցանել» է.


- Սա ձեր օրն է, մուսուլմաննե°ր: Հարվածներ հասցրե°ք, հրեաներին, ամերիկացիներին և նրանց, ովքեր մուսուլմանների դեմ հարձակման մասնակիցն են: Նպատակադրվե°ք, գումար հավաքե°ք, զինվե°ք, հանգամանորեն ծրագրե°ք և, Ալլահի կամքին ապավինելով, գրոհե°ք, որպեսզի նահատակներ դառնաք և դրախտին արժանանաք: Նրանց վրա հարձակվե°ք` որտեղ հնարավոր է, և թող նրանք իմանան, որ մուսուլմաններին սպանելու համար իրենց ծախսած յուրաքանչուր դոլարի համար արյամբ են վճարելու: Նրանք իրավունք չունեն վիրավորելու մեր մարգարեին և սատարեն Իսրայելին` հուսալով այդուհետ իրենց երկրներում խաղաղ ապրել: