Բողոքավոր զան·վածի կոչը Լ. Տ.¬Պ.¬ին` մայիսի 31¬ին


Հայտնի եր·ի բառերով Էլ չի տրվի մեզ այսպիսի բախտ ու հույս, Եկ այս ·իշեր արթուն մնանք մինչև լույս: