Բարի վիշապի սպասումով


Նոր տարվա վիշապը թող անսահման բարիք բերի, իսկ եթե ժողովրդի կեղեքիչները նրա մեկ գլուխը կտրեն ու դրա փոխարեն յոթը գլուխ աճի` մարդիկ հրճվեն ու փառք տան Աստծուն: