ՀԱԿ¬ի բացատրական բառարանից


ԱՐՏԱՀԵՐԹ ¬ ԱՐՏԱ(ռոց) Հ(ակա) ԵՐԹ: