Չարամիտների և հանցավորների բառարանից


Ասանժ ¬ Աս(տծո) Ան(եծքների´ ժ(ամհար):