Բաժանություններն ավելի շատ են


 

Ըստ վիճակագիրների` Հայաստանում քաղաքական ապահարզանները կրկնակի գերազանցում են քաղաքական «ամուսնություններին»: Միաժամանակ ավելանում է ապօրինածին քաղաքական միավորների թիվը: