Դատախազությունը`  Վ. Օսկանյանին 


 

«Միմինո» ֆիլմի ոճով

- ԺՐցչ, я Ցպոպ ՏՊՌվ ցՎվօռ ՉպքՖ րՍՈՋց, ՑՏսՖՍՏ Ցօ վպ ՏոՌՋՈռրя. կՏրցՊօ ՎՏюՑ, ՏՊպՋՊօ ՎՏюՑ, վՏ ՊպվՖչՌ վպսՖջя ՎօՑՖ.