Ռ. Քոչարյանի մտորումները


 

Հ. Սարուխանի խոսքերով

- Ես ջարդեցի բոլոր հայելիները,

Հետո ջրհոր որոնեցի, որ դեմքս տեսնեմ: