Այս դեպքում արժե° ընդօրինակել


Փետրվարի 1¬ից Ռուսաստանում ուժի մեջ է մտել առևտրի մասին նոր օրենքը, որի նպատակն է սպառողներին պաշտպանել կատաղի գներից, ինչպես նաև շուկան մաքրել անորակ ապրանքներից£ Համաձայն այդ օրենքի` կառավարությունը կարող է ժամանակավորապես սահմանափակել առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գնաճը` եթե մեկ ամսվա ընթացքում դրանք 30 %¬ից ավելի բարձր թռիչք կունենան£ Այլ խնդիր է, որ հնարամիտ իրացնողն ու արտադրողները կարող են, դիցուք եռամսյակը մեկ մինչև 25 %¬անոց գնաճ պարտադրել£